DZIAŁKA EWIDENCYJNA – ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

« Back to Glossary Index