KARTOTEKA BUDYNKU – jest raportem zawierającym informacje opisowe o budynkach, takie jak: identyfikator budynku, status budynku, rodzaj budynku, klasa budynku, funkcja budynku, data zakończenia budowy, informacja o materiale , z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, informacja o zakresie przebudowy, liczba kondygnacji naziemnych i podziemnych, pole powierzchni zabudowy, informacje o lokalach itp.

« Back to Glossary Index