MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – wykonane przez geodetę opracowanie kartograficzne powstałe na bazie aktualnej mapy zasadniczej prowadzonej przez ODGIK.

« Back to Glossary Index