WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH – zmiany opisowych danych ewidencyjnych, dotyczące działek ewidencyjnych lub budynków, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych utrwala się w wykazie zmian danych ewidencyjnych.

« Back to Glossary Index