wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych ma obowiązek zgłosić do odpowiednich organów prace przed przystąpieniem do ich wykonania.

« Back to Glossary Index