Mapa z projektem podziału do celów sądowych    Mapa do celów sądowych - zasiedzenie nieruchomości

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU DO CELÓW SĄDOWYCH

Mapa z projektem podziału do celów sądowych

Mapa z projektem podziału do celów sądowych jest sporządzana np. do sądowego zniesienia współwłasności czy podziału spadku. W takich przypadkach o podziale nieruchomości orzeka sąd. Procedura geodezyjna związana z takim podziałem jest bardzo podobna do tej obowiązującej przy podziale rolnym (czytaj więcej). Również tu nie jest wydawana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Jeżeli podział nieruchomości jest uzależniony od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sąd zasięga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków także opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie jest jednak wydawane postanowienie, jak ma to miejsce w przypadku podziałów na terenach budowlanych. Orzeczenie sądu stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów.

 

CO BĘDZIE POTRZEBNE:

  • dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.