Droga konieczna

USTANOWIENIE DROGI KONIECZNEJ

Droga konieczna – jak wygląda jej ustanawianie?

Ustanowienie drogi koniecznej to szczególny przypadek ustanowienia służebności gruntowej przeprowadzany przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. W przypadku gdy nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, jej właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia (za wynagrodzeniem) potrzebnej służebności drogowej, jest to tzw. droga konieczna. Przeprowadzając drogę konieczną, uwzględnia się potrzeby nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej przy jednoczesnym jak najmniejszym obciążeniu gruntów, przez które ta droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi (jeśli jest to możliwe) przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej. Przeprowadzając drogę konieczną uwzględnia się interes społeczno-gospodarczy. Jeżeli więc szkoda, grożąca właścicielowi nieruchomości przez którą ma zostać przeprowadzona droga konieczna, jest większa niż korzyść właściciela, na rzecz którego jest ona ustanawiana, to nie można orzec ustanowienia drogi koniecznej. Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje zawsze za wynagrodzeniem. Służebność drogi koniecznej można zasiedzieć, konieczne jest tu jednak, poza przesłankami niezbędnymi do zasiedzenia, wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez użytkownika drogi. CO BĘDZIE POTRZEBNE:

  • dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.