Wykaz synchronizacyjny

WYKAZ SYNCHRONIZACYJNY

Wykaz synchronizacyjny

Wykaz synchronizacyjny wykonuje się w przypadku gdy w księdze wieczystej, a w razie jej braku, w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, występuje różnica względem ewidencji gruntów. Różnice te dotyczą zazwyczaj oznaczeń nieruchomości (numery ewidencyjne działek) lub ich powierzchni. Przyczyną takich rozbieżności jest najczęściej nie wprowadzenie zmian jakie powstały ewidencji gruntów do księgi wieczystej, przeliczenia powierzchni z innych jednostek na metry kwadratowe lub zwykłe pomyłki przy wprowadzaniu danych. Wykonywane przez geodetę wykazy synchronizacyjne wskazują różnice w dokumentach i korygują je. Takie wykazy wraz z innymi dokumentami są podstawą do wpisu w księdze wieczystej, a w przypadku braku KW do jej założenia.

 

CO BĘDZIE POTRZEBNE:

  • dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.