Usługi geodezyjne

 

Dzięki znajomości rynku oraz wysokim kwalifikacjom jesteśmy w stanie zrealizować nietypowe oraz skomplikowane zlecenia.
Swoją pracę wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami zawodowymi.
Zwracamy także uwagę na indywidualne potrzeby naszych klientów.

Czym się zajmujemy?

Podział nieruchomości

Połączenie działek

Mapa do celów sądowych

Dokumentacja do celów prawnych

Rozgraniczenie nieruchomości

Wznowienie i wyznaczenie granic nieruchomości

Mapa do celów projektowych

Tyczenie: budynków, budowli i przyłączy

Inwentaryzacja powykonawcza: budynków, budowli, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników