EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW – (kataster nieruchomości) jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

« Back to Glossary Index