MAPA EWIDENCYJNA – jest to mapa której treść stanowią następujące elementy: granice, oznaczenia punktów granicznych, kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia, kontury klas bonitacyjnych, kontury budynków, numery działek ewidencyjnych, granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia, dane opisowo-informacyjne. Mapę ewidencyjną sporządza się w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000.

« Back to Glossary Index