OPERAT TECHNICZNY – opracowanie zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonane w związku z daną pracą geodezyjną.

« Back to Glossary Index