Chcę wybudować dom. Kiedy będzie mi potrzebny geodeta?

  • Gdy wybiorą Państwo projekt domu, architekt przystąpi do opracowania projektu zagospodarowania działki. W tym celu będzie potrzebna sporządzona przez geodetę mapa do celów projektowych. Warto zlecić geodecie wykonanie tej mapy wcześniej, by uniknąć niepotrzebnych opóźnień.
  • Kolejnym etapem jest wytyczenie budynku i przyłączy w terenie. Jest to czynność, która rozpoczyna proces budowy, a wpis geodety jest pierwszym wpisem w dzienniku budowy.
  • Ostatnią czynnością geodety jest sporządzenie mapy z inwentaryzacją powykonawczą budynku i przyłączy, która będzie potrzebna do dokumentacji do odbioru budynku.

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.