wytyczenie budynku

Jakie informacje i dokumenty muszę przekazać geodecie aby mógł wykonać wytyczenie budynku?

Wytyczenie budynku

 

  • Położenie działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki.
  • Dane z projektu architektoniczno-budowlanego:
  • Informacja od kierownika budowy czy będą tyczone osie, czy zewnętrzne krawędzie ścian oraz czy tyczone osie mają być przenoszone na ławy ciesielskie.
  • Tyczenie budynku odbywa się w obecności kierownika budowy. Należy mieć przy sobie dziennik budowy, aby geodeta mógł dokonać w nim wpisu.

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.