Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/geoforma/domains/geoformat.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5812
Procedura podziału działki ewidencyjnej - geoformat.pl

Jak wygląda procedura podziałowa? Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGIK).
 • Potwierdzenie przyjęcia i opracowanie zgłoszenia przez ośrodek.
 • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka dokumentacji oraz założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
 • Wywiad terenowy i pomiar niezbędnych do podziału szczegółów terenowych oraz opracowanie wyników pomiaru.
 • Opracowanie wariantów podziału.
 • Przygotowanie  wstępnego projektu podziału działki i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania przez wójta gminy postanowienia o zgodności projektu podziału z ustaleniami MPZP.
 • Złożenie dokumentacji w urzędzie gminy. W tym celu potrzebny jest, podpisany przez wszystkich właścicieli dzielonej nieruchomości, wniosek o wydanie postanowienia o zgodności projektu podziału z ustaleniami MPZP (dostępny w dziale Do pobrania).
 • Wydanie postanowienia przez wójta gminy.
 • Wysłanie zawiadomień informujących właścicieli nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli nieruchomości do niej przylegających o trybie i terminie protokołu (ustalenia przebiegu granic, wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi).
 • Przeprowadzenie w terenie w obecności stron czynności ustalenia przebiegu granic, wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości i spisanie odpowiedniego protokołu .
 • Opracowanie wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego
 • Złożenie operatu technicznego z projektem podziału do ODGiK.
 • Kontrola operatu w ODGiK, a następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).
 • ODGIK wydaje mapy wykonawcy.
 • Przekazanie dokumentacji klientowi bądź złożenie dokumentów do gminy w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej podział. W przypadku składania dokumentów przez geodetę, potrzebny jest podpisany przez właścicieli wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podziału nieruchomości (dostępny w dziale Do pobrania).

Jeżeli podział dokonywany jest na terenach rolnych, pomija się etap postanowienia. Nie jest również wydawana decyzja zatwierdzająca podział.

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.