Jaka jest procedura sporządzenia mapy do projektu i ile to trwa?

Mapa do celów projektowych jest potrzebna do otrzymania pozwolenia na budowę. Może być sporządzona w postaci papierowej lub cyfrowej. Jej sporządzanie obejmuje następując etapy:

  • zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK).
  • Potwierdzenie przyjęcia i opracowanie zgłoszenia przez ośrodek.
  • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka.
  • Porównanie mapy z terenem i – jeżeli jest to konieczne – pomiar sytuacji w terenie.
  • Opracowanie wyników pomiaru oraz wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego.
  • Złożenie operatu technicznego do ODGiK.
  • Kontrola operatu w ODGiK, następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i wydanie map geodecie.
  • Przekazanie dokumentacji klientowi.

Ile czasu trwa sporządzanie mapy do projektu?

Czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji, od chwili otrzymania opracowanego zgłoszenia, to kilka dni. Pozostały czas oczekiwania jest zależny głównie od sprawności działania ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Może to trwać nawet powyżej miesiąca, co warto mieć na uwadze, planując budowę.

Dodatkowym czynnikiem, który wydłuża sporządzanie mapy do celów projektowych, jest ewentualna konieczność określenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Zależy to od dokumentacji udostępnionej przez ośrodek dokumentacji i sytuacji na gruncie.

Warto zapamiętać!

Warto też uczulić architekta, który sporządza projekt zagospodarowania działki, aby – jeśli to możliwe – nie sytuował budynku w odległościach minimalnych od granicy, tzn. 3 m w przypadku budynku zwróconego w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych i 4 m z otworami okiennymi lub drzwiowymi. W trakcie budowy mogą nastąpić zmiany, np. w grubości ocieplenia czy rodzaju elewacji, co spowoduje, że nasz budynek będzie położony za blisko od granicy. Może to pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Pod uwagę należy wziąć również błędy położenia punktów granicznych, dla których dopuszczalna odchyłka wynosi 0,15 m.

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.