Kiedy geodeta może dokonać stabilizacji punktów granicznych po podziale nieruchomości?

Przepisy określają tę kwestię jednoznacznie: dopiero ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych  znakami granicznymi. Dzieje się to na wniosek i koszt właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a z czynności tej sporządzany jest protokół. Dokumenty opracowane w toku czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych podlegają włączeniu do PZGiK.

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.