Inwentaryzacja budynku

INWENTARYZACJA BUDYNKU, BUDOWLI, PRZYŁĄCZY I SIECI UZBROJENIA TERENU

Inwentaryzacja budynku, budowli, przyłączy Po zakończeni budowy poszczególnych obiektów budowlanych musi być wykonana geodezyjna inwentaryzacja budynku, budowli i przyłączy, która ma na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. W wyniku wykonanego pomiaru zostaną określone położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Dzięki sporządzonej przez geodetę dokumentacji możliwe będzie wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków – dla budynku zostanie sporządzona kartoteka budynku. Inwentaryzacji powykonawczej podlegają także elementy sieci uzbrojenia terenu, które są uwidoczniane w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ich pomiar powinien zostać wykonany w wykopie, przed zasypaniem.

 

IWENTARYZACJA BUDYNKU, PRZYŁĄCZY – ETAPY PRAC:

  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK).
  • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego opracowanie przez ośrodek dokumentacji.
  • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka dokumentacji
  • Pomiar sytuacji w terenie.
  • Opracowanie wyników pomiaru oraz wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego.
  • Złożenie operatu technicznego do ODGiK.
  • Kontrola operatu w ODGiK, a następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i wydanie map geodecie.
  • Przekazanie dokumentacji klientowi.

 

CO BĘDZIE POTRZEBNE:

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.