Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/geoforma/domains/geoformat.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5812
Mapa do celów projektowych (mapa do projektu) - geoformat.pl

Mapa do celów projektowych

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Aby architekt mógł przystąpić do opracowania projektu zagospodarowania działki potrzebna jest sporządzona przez geodetę mapa do celów projektowych.

Na treść mapy do celów projektowych, składają się:

 • treść aktualnej mapy zasadniczej z uwidocznionymi granicami działek;
 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy a także osie ulic i dróg – jeżeli zostały one ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy;
 • usytuowanie zieleni wysokiej oraz pomników przyrody;
 • położenie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta.

Mapa do celów projektowych powinna obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m.

Jeżeli budynki na działce mają być sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, a punkty graniczne nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych geodeta jest zobowiązany do ustalenia położenia tych punktów na gruncie. Wydłuża to znacznie czas sporządzania mapy do celów projektowych oraz zwiększa koszt usługi.

Warto też uczulić architekta, który sporządza państwu projekt zagospodarowania działki, aby (jeśli to możliwe) nie sytuował budynku w odległościach minimalnych od granicy (tzn. 3 m w przypadku budynku zwróconego w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych i 4 m z otworami okiennymi lub drzwiowymi). W trakcie budowy mogą bowiem nastąpić zmiany, np. w grubości ocieplenia czy rodzaju elewacji, co spowoduje, że budynek będzie położony zbyt blisko granicy. Należy również pamiętać, że błąd położenia punktów granicznych może wynosić nawet 15 cm.

ETAPY PRAC PRZY SPORZĄDZANIU MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK).
 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego opracowanie przez ośrodek.
 • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka dokumentacji.
 • Porównanie mapy z terenem i (jeżeli jest to konieczne) pomiar szczegółów sytuacyjnych.
 • Opracowanie wyników pomiaru oraz wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego.
 • Złożenie operatu technicznego do ODGiK.
 • Kontrola operatu w ODGiK, a następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i wydanie map geodecie.
 • Przekazanie dokumentacji klientowi

CO BĘDZIE POTRZEBNE:

– dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
– numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.