Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/geoforma/domains/geoformat.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5812
Wytyczenie budynku, budowli i przyłączy - geoformat.pl

wytyczenie budynku

WYTYCZENIE BUDYNKU, BUDOWLI I PRZYŁĄCZY

Wytyczenie budynku, budowli lub przyłączy to zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mający na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie czyli przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym. W szczególności należy zachować przewidziane w projekcie położenie wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie a wpis geodety jest pierwszym wpisem w dzienniku budowy. Z czynności wytyczenia budynku sporządzany jest szkic tyczenia który dołączany jest do dziennika budowy, a jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji geodety.

 

WYTYCZENIE BUDYNKU – ETAPY PRAC :

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGIK).
 • Potwierdzenie przyjęcia i opracowanie zgłoszenia przez ośrodek.
 • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka dokumentacji oraz otrzymanych od zleceniodawcy.
 • Wytyczenie budynku w terenie.
 • Przekazanie szkicu tyczenia zleceniodawcy.
 • Opracowanie wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego.
 • Złożenie operatu technicznego do ODGiK.
 • Kontrola operatu w ODGiK a następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGIK).

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

 • Dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki.
 • Dane z projektu architektoniczno-budowlanego: – projekt zagospodarowania działki, – rzut fundamentów, – rzut parteru.
 • Informacja od kierownika budowy/wykonawcy o tym czy mają być tyczone osie konstrukcyjne budynku, czy inne elementy.

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.